Guillem Benazet Riba
Presentació
El Guillem (Ordino, 1944) prové de cal Sabater d’Ordino i de cal Palanca del Pui de la Massana. El seu relat se centra en la gestió de la fusta i el funcionament de les serradores a Andorra, i més concretament, la de la seva família i la de la família Rossell de cal Cintet. Recorda que gràcies a l’auge de la construcció, les serradores es van enriquir ja que van proporcionar les bigues que van aixecar els edificis del llarg de l’avinguda Meritxell. Esmenta que es talava fins i tot la fusta petita i s’utilitzava per fer els encofrats. El Guillem explica com amb el pas del temps, els avenços industrials i mecànics i el desenvolupament socioeconòmic que vivia el país van deixar enrere les velles formes d’organització social i política dels quarts.