Josep Maria Cosan Nadal i Joan Santamaria Terré
Les transformacions socials i urbanístiques: l’arribada del turisme