Antoni Zorzano Riera
Relat de transformacions: creixement de l’avinguda Meritxell