Antoni Armengol Vila
Les transformacions en la concepció dels espais: avinguda Meritxell i barri antic