Jordi Simorra Glaria i Josepa Aguilar Riba
Els canvis d’orientació de la Botiga SIMGLAR. L'adaptació del comerç a les sol·licituds del turisme