Maria Villeró Castella
Els primers anys a Andorra. L’Hotel Mirador i el barri antic