Maria Villeró Castella
Presentació
La Maria (Manresa, 1936), juntament amb el seu marit, Francesc Mitjavila, van obrir als inicis de l’any 1960 la Farmàcia del Pont, ubicada dins de les galeries de l’Hotel Montserrat. Al llarg de quatre dècades, la Maria ha vist evolucionar el turisme i les demandes comercials del sector dispensant medicaments a la gent del país i turistes.