Josep Solana Tieles i Mercè Puy Torres
L’arribada del turisme i l’obertura de nous negocis. La seva tasca com a conductor i guia de autocars turístics