Josep Solana Tieles i Mercè Puy Torres
La construcció de Villa Tieles