Domitilia Escudero Vázquez
L’arribada del turisme: les transformacions comercials i el creixement de l’avinguda