Domitilia Escudero Vázquez
L’esforç, la dedicació i la servitud de la Gallega