Casimir Arajol Farràs
El veïnatge: la urbanització dels terrenys de cal Guillemó