Benet Pantebre Martínez
La vida de barri a l’avinguda Meritxell