La consolidació dels setanta - Video 4
Una colla d’amics i una tradició, cada 17 de gener un plat d’escudella
A començaments dels anys setanta una colla d’amics, la majoria de nom Antoni, decideixen celebrar l’onomàstica amb una escudella. Amb la col·laboració de diversos veïns que cedeixen olles, plats i culleres, decideixen oferir escudella a tots els ciutadans que passen per l’avinguda. El primer lloc on es fa és davant l’Hotel Riberpuig.