La consolidació dels setanta - Video 1
L’avinguda es consolida
En el decurs de la dècada dels anys setanta, l’avinguda Meritxell queda configurada amb una estructura molt similar a l’actual, dividida en dues parts pel pont de la Rotonda. En aquest moment, l’avinguda Meritxell, en la seva totalitat, es consolida com l’artèria comercial per excel·lència i tendeix a l’especialització, amb l’aparició de comerços de qualitat. La part baixa - antiga carretera d’Escaldes que creuava els prats més productius de la parròquia - ha passat per tres fases: la primera de poca definició, amb benzineres, tallers i aparcaments que alternen amb prats i terrenys sense edificar; la segona en què es crea un pol d’atracció al voltant dels edificis de telèfons i bombers; per últim, una tercera fase en què s’omplen progressivament els buits per donar lloc a un continu urbà. L’afluència turística, majoritàriament espanyola, experimenta un increment progressiu: de 2,8 milions de visitants, l’any 1970, arriba als 7 milions, l’any 1977.