José Bazan Mora
Organització social, costum i tradicions populars i eclesiàstiques