José Bazan Mora
Anys a la Serradora del Cintet: funcionament, organització i gestió