Jean-Louis Pérez Pradère
Formes d’organització politicosocial: vida popular, tradicions i costums