Jean-Louis Pérez Pradère
Evolució del negoci familiar paral·lelisme de la transformació urbanística i socioeconòmica de l’avinguda Meritxell. Aquest punt també està relacionat amb el turisme