Benet Pantebre Martínez
Història i evolució de l’Establiment Pantebre; estratègies de supervivència