Joana Molné Armengol
Els orígens familiars: infantesa i joventut a la Massana. Vida agroramadera, velles tradicions i costums